Sơn Võ-Hoài

người sáng lập

Instagram

Giới thiệu

Có nhiều kỹ năng kinh nghiệm trong thiết kế chế tạo máy, lập trình các hệ thống điều khiển, hệ thống nhúng.

Từng hướng dẫn các nhóm nghiên cứu Xe tiết kiệm nhiên liệu, nghiên cứu thiết kế chế tạo các máy điều khiển tự động, máy CNC.

Mốc thời gian

2008 – 2012
Tốt nghiệp tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

2012 – 2014
Giảng dạy tại Trung học Thực hành – Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

2014 – 2019
Giảng dạy tại Đại học Giao thông vận tải.

2019 – Nay
Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần PiSMART.

Kỹ năng

Machine Design
Embedded Programming
Web Design
Mobile App Programming

LIÊN HỆ

Phone : 0972 351 535
Email : vhson@pismart.vn